Nijman & Vismans
Woningbeleggen voor vermogende particulieren.

Nijman & Vismans B.V. structureert woningportefeuilles voor particulieren middels privé vastgoedfondsen / separate accounts.
Thijs Nijman
Paul Vismans (35 jaar vastgoed ervaring) was het grootste deel van zijn carrière bestuurder van diverse vastgoedfondsen van ABP. Paul is thans bestuurder van een publieke ontwikkelingsmaatschappij (ROM-D Drechtsteden) en toezichthouder bij diverse maatschappelijke organisaties.

Paul Vismans

+31 6 52 666 888
paul@nijmanvismans.com
Website

Thijs Nijman
Thijs Nijman (10 jaar vastgoed ervaring) heeft een breed netwerk in de vastgoedwereld en is gespecialiseerd in vastgoed finance en beleggen. Thijs is ook reeds vele jaren actief voor een Amsterdamse woningontwikkelaar en belegger.

Thijs Nijman

+31 6 30 40 03 89
thijs@nijmanvismans.com
Website

Over Nijman & Vismans B.V.

Nijman & Vismans is opgericht door Thijs Nijman en Paul Vismans.

De bundeling van hun krachten komt voort uit vraag van vermogende particulieren naar vastgoedbeleggingen in woningen. Deze cliënten beschikken over een vermogen van minimaal € 5 miljoen en hebben in het huidige tijdsbestek een structureel beleggingsprobleem.

Het beleggingsprobleem:

Aanhouden van liquiditeiten kost geld door de negatieve rente en inflatie

De bestaande eigen woningportefeuille is te klein om concurrerende leverage op te kunnen halen.

Aandelenmarkten zijn veelal te volatiel en hebben daarmee een te hoog risicoprofiel

Private Equity vraagt om veel aandacht en heeft een hoog risicoprofiel

Obligatiebeleggingen hebben een zeer laag rendement

Het product: het Prive Vastgoedfonds

Nijman & Vismans heeft een beleggingsproduct ontwikkeld dat betrokken particulieren de mogelijkheid geeft als privépersoon in woningen in de Randstad te beleggen, zonder dat er specifieke vastgoedkennis benodigd is.

Het alternatief voor de klassieke vastgoedfondsen

Voor vermogende particulieren die op zoek zijn naar rendement bij een laag risico en voldoende zeggenschap, is het vaak lastig liquide investeringsmogelijkheden te vinden. Als alternatief op de klassieke grote fondsen structureren wij privé vastgoedfondsen.

De belegger is maximaal in controle

In tegenstelling tot een participatie in een groter fonds heeft de belegger maximale controle over het gevoerde beleggingsbeleid en de aankoop van het uiteindelijke vastgoed, hetgeen onder meer betekent dat maximale liquiditeit van de belegging is gegarandeerd.

Alignment: de beherend vennoot participeert mee

Traditionele fondsbeheerders beleggen zelf vaak niet in de fondsen. In het privé vastgoedfonds wordt meestal gewerkt in een CV-BV structuur, waarbij de beherend vennoot wel met een minderheidsbelang mee participeert.

Transparantie

Door een gedeeld archief, een actueel projectmanagementsysteem en een open administratie heeft de belegger volledig inzicht in de status van zijn/haar beleggingen.

Lage kosten

In vergelijking met traditionele fondsen zijn de kosten voor zowel het vullen van de fondsen als het uiteindelijke beheer gemiddeld 30% lager.

Wat doet Nijman & Vismans?

Het team structureert voor elke particulier zijn/haar eigen eventuele bestaande portefeuille, het nieuw op te richten fonds en koopt het vastgoed aan, verzorgt de leverage en draagt het beheer op aan de operationeel beheerder, die alle relaties onderhoud met bewoners en publieke instanties.

Klantenwerving

Nijman & Vismans doet niet aan klantenwerving; betrokken particulieren komen via bestaande cliënten en/of relaties van Thijs en Paul. Alvorens wij actief worden voor een cliënt wordt deze exact geïnformeerd over de risico’s van het product en wordt betrokkene aan een uitgebreid KYC-onderzoek onderworpen.